"Elektriksel olmayan büyüklüklerin elektriksel ölçülmesi" dersi, Yardımcı Ders Notları

 

Direnç Renk Kodları                        NpN PnP Transistorler

Seviye Ölçümleri                 Akış Ölçümleri

Sensörler

Mesafe ve Basınç Ölçümleri

Algılayıcılar ve örnek devreler

Zaman Röleleri

PIC, ARDUINO ile örnek devreler