MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALI    Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı; makina alet ve cihazların, akılcı, bilimsel esaslara göre tasarlanıp imal edilebilmeleri için gerekli olan fiziksel ve matematiksel modellerin geliştirilerek kuramsal analiz ve sentez yöntemlerinin kurulması esasına dayanır. Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı, Makina Mühendisliğinin en geniş alan yelpazesini yapısına almıştır. Bu bağlamda bu anabilim dalı, Mekanizma Tekniği, Makina Dinamiği, Mekanik Titreşimler, Otomatik Kontrol, Otomasyon Teknolojisi, Akustik ve Gürültü, Biyomekanik, Robotlar ve Robot Teknolojisi, Ölçme Sistem ve Teknolojisi, Yapay Zeka, Mekatronik, Erken Uyarıcı Dinamik Bakım, Savunma Sanayi, Taşıt Tekniği, Tekstil Makinaları, Tarım Makinaları, Makina Teorisi Eğitimi, İnsan-Makina Sistemleri, Teknoloji Tarihi ve Tasarım Felsefesi gibi geniş bir mühendislik kültürü gerektiren bir açılıma sahiptir.